Executive Summary

Dit is de inhoud van het boek:

Organisaties streven ernaar om succesvol te zijn maar met hun verregaande slordigheid, luiheid en zelfingenomenheid doen de meeste zichzelf de das om. Tientallen procenten van de beschikbare tijd en energie gaan verloren aan zombies: structuren, modellen, patronen, posities en situaties die er al lang niet meer zouden hoeven te zijn. Ze worden in stand gehouden omdat ze op verborgen agenda’s staan, of omdat niemand doorheeft dat het zombies zijn, maar meestal omdat niemand echt weet hoe het anders moet (hoofdstuk 1).

Managers beschikken over een uitgebreide catalogus aan wondermiddeltjes om zombies te lijf te gaan. Maar de meeste zijn slechts workarounds: ingrepen die het probleem niet echt uit de wereld helpen, maar er voor zorgen dat de organisatie er – meestal tijdelijk – geen last meer van heeft. Op hun beurt veroorzaken ze echter een explosie van nieuwe zombies.

Gevolg: de organisatie functioneert suboptimaal, resultaten worden uitgedrukt in zesjes en de motivering zakt weg. Toch  maakt iedereen zichzelf wijs dat hij zijn werk goed doet omdat het nu eenmaal niet beter kan en gaat vervolgens blijgemoed naar huis om aan zijn eigen zombie, zijn  privé-werkbalans te sleutelen.

Workarounds werken niet, omdat ze problemen proberen aan te pakken op het niveau waarop ze zijn ontstaan. Einstein heeft al lang geleden aangetoond dat die aanpak niet kán werken (hoofdstuk 2).

Daarom wordt er in succesvolle organisaties in niveaus en verdiepingen gedacht en heeft iedereen er een fanatieke gedrevenheid om de zaken zo simpel mogelijk te houden (hoofdstuk 3).

Iedereen is zich er op elk moment ten volle van bewust waar het écht om gaat. Dat is niet een of ander loos bedrijfsdoel, maar het echte diepste diepste wat iedereen – medewerkers, klanten, aandeelhouders en mogelijk nog andere belanghebbenden – bindt (hoofdstuk 4).

Deze uitgangspunten vormen een strak, niet in vraag te stellen kader waarbinnen iedereen in vrijheid met zijn eigen expertise aan de slag gaat. Beslissingen worden er genomen door degenen die weten waar ze mee bezig zijn (hoofdstuk 5).

Succesvolle organisaties laten de gangbare bedrijfs”wijsheid” links liggen. Ze lopen zich niet als lemmingen  vast in zombiebroeinesten van bestaande structuren en verdienmodellen. De status-quo is er niet het uitgangspunt van alles. Want een oude organisatie met moderne instrumenten is enkel maar een zeer dure oude organisatie.

Aan hun basis ligt namelijk het antwoord op twee levensbelangrijke vragen. Wat verwachten onze belanghebbenden van ons, nu en in de nabije toekomst (hoofdstuk 6)? En wat is onze identiteit, onze core essence (hoofdstuk 7)? De combinatie van deze antwoorden verwoorden we in onze visie, ons verhaal of welke andere formulering dan ook (hoofdstuk 8).

Dit kader dient op zijn beurt als basis voor het formuleren van fluctuerende waardeproposities: welke waarde gaan we concreet voorstellen aan onze belanghebbenden? Dit proces is effectiever naarmate er meer belanghebbenden actief aan deelnemen. Succesvolle organisaties weten dat belanghebbenden drie zeer verschillende en tegelijk evenwaardige soorten waarde verwachten (hoofdstuk 9).

Om al deze waardeproposities te realiseren bouwt de organisatie flexibele strategieën, structuren en processen, die dan ook volstrekt zombie-arm zijn. Deze opzet werkt heel anders dan een zombiecultuur. Dit uit zich met name in de rollen van medewerkers, leidinggevenden, managers, ondernemers en leiders en in de besturing ervan (hoofdstuk 10).

Want beleid kan niet langer voorbehouden blijven aan een zelfbenoemde en zichzelf in stand houdende elite aan de top. Het is van levensbelang dat mensen niet alleen in de organisatie, maar ook voortdurend aan de organisatie werken. Niemand is vrijgesteld van denken.

Zo zetten we de klassieke bedrijfskunde op haar kop. En dat werd hoog tijd ook… In dit boek zullen we zien dat organisaties niet meer wegkomen met het maken van kleine krasjes aan de oppervlakte om de nagenoeg ontelbare problemen op te lossen waar ze mee worstelen. Ze zullen daarentegen heel diep in zichzelf op zoek moeten gaan naar wat er echt toe doet.

Bekijk de inhoud van het boek op Slideshare (met geluid).
Of bekijk het introductiefilmpje op YouTube.

Wil u de zombies in uw eigen organisatie te lijf gaan? Kijk hier hoe dat kan!

Bestel het boek nu!