Inhoudsopgave

Dit zijn de hoofdstukken van het boek:

VOORAF
Een persoonlijke inleiding
Executive Summary

DEEL 1: ZOMBIEBUSINESS
Hoofdstuk 1: De Zombies zijn overal     
Hoofdstuk 2: De boeiende wereld der workarounds

DEEL 2: LENTESCHOONMAAK   
Hoofdstuk 3: Eenvoud 
Hoofdstuk 4: De onzin van Het Grote Bedrijfsdoel
Hoofdstuk 5: Vrijheid Binnen Kaders    

DEEL 3: DRIE BASISVRAGEN       
Hoofdstuk 6: Wat moeten we?               
Hoofdstuk 7: Wat kunnen we?
Hoofdstuk 8: Wat willen we?    

DEEL 4: TWEE VERVOLGVRAGEN
Hoofdstuk 9: Wat doen we?     
Hoofdstuk 10: Hoe doen we het?          
Epiloogje            

NASLEEP            
Bijlage 1: Inventaris van Zombies en workarounds        
Bijlage 2: Geraadpleegde boeken          
Bijlage 2: Index van eigennamen           

Bekijk de inhoud van het boek op Slideshare (met geluid).
Of bekijk het introductiefilmpje op YouTube.

Wil u de zombies in uw eigen organisatie te lijf gaan? Kijk hier hoe dat kan!

Bestel het boek nu!